AIBVC Club Series Amatoriale Maschile
NORDEST2 AmaM - 1 Giornata

Mutina Beach - Modena (MO) - 31.01.2021
Home Class. Gironi Class. Finale
Partite Gironi
Ore :
La Casa del Beach Blu AmaM B
Playa Bonita (Beach Parma) Blu AmaM B
2 - 0
Ore :
La Casa del Beach Rossa AmaM B
Mutina Beach Blu AmaM B
1 - 2
Ore :
La Casa del Beach Blu AmaM B
Mutina Beach Blu AmaM B
2 - 1
Ore :
La Casa del Beach Rossa AmaM B
Mutina Beach Rossa AmaM B
2 - 1
Ore :
La Casa del Beach Blu AmaM B
Mutina Beach Rossa AmaM B
0 - 2
Ore :
La Casa del Beach Rossa AmaM B
Playa Bonita (Beach Parma) Blu AmaM B
2 - 0
Ore :
La Casa del Beach Blu AmaM A
Playa Bonita (Beach Parma) Blu AmaM A
2 - 0
Ore :
La Casa del Beach Rossa AmaM A
Mutina Beach Blu AmaM A
0 - 2
Ore :
La Casa del Beach Blu AmaM A
Mutina Beach Blu AmaM A
2 - 0
Ore :
La Casa del Beach Rossa AmaM A
Mutina Beach Rossa AmaM A
2 - 0
Ore :
La Casa del Beach Blu AmaM A
Mutina Beach Rossa AmaM A
2 - 0
Ore :
La Casa del Beach Rossa AmaM A
Playa Bonita (Beach Parma) Blu AmaM A
2 - 0
Ore 01:45
La Casa del Beach Blu AmaM D
Mutina Beach Rossa AmaM D
1 - 0
Ore 09:30
La Casa del Beach Blu AmaM A
La Casa del Beach Rossa AmaM A
2 - 0
Ore 09:30
La Casa del Beach Blu AmaM B
La Casa del Beach Rossa AmaM B
1 - 2
Ore 09:30
Mutina Beach Blu AmaM A
Mutina Beach Rossa AmaM A
2 - 0
Ore 09:30
Mutina Beach Blu AmaM B
Mutina Beach Rossa AmaM B
2 - 0
Ore 10:00
Mutina Beach Rossa AmaM B
Playa Bonita (Beach Parma) Blu AmaM B
2 - 0
Ore 10:00
Mutina Beach Rossa AmaM A
Playa Bonita (Beach Parma) Blu AmaM A
0 - 2
Ore 10:00
Mutina Beach Blu AmaM A
Playa Bonita (Beach Parma) Blu AmaM A
1 - 2
Ore 10:00
Mutina Beach Blu AmaM B
Playa Bonita (Beach Parma) Blu AmaM B
2 - 0
Ore 10:15
La Casa del Beach Blu AmaM C
La Casa del Beach Rossa AmaM D
1 - 0
Ore 10:45
Mutina Beach Rossa AmaM F
Playa Bonita (Beach Parma) Blu AmaM D
0 - 1
Ore 10:45
Mutina Beach Blu AmaM D
Playa Bonita (Beach Parma) Blu AmaM D
1 - 0