AIBVC Club Series 3za edizione Amatoriale M
RAGGRUPPAMENTO 37 AmaM - 1 Giornata

Open Beach Marche - Marina Di Altidona (FM) - 06.11.2022
Home Class. Gironi Class. Finale
Partite Gironi
Semifinali
Ore :
The Beach Blu A
Coppari - Giulian
Beach Revolution Blu D
Gatti - Piscella
0 - 2
Ore :
The Beach Blu B
Sopranzetti - Manfredi
Beach Revolution Blu H
Brocco - Carlinfante
0 - 2
Ore 10:30
BVS Ancona Blu A
Fornari - Losco
The Beach Blu A
Coppari - Giulian
1 - 2
Ore 10:30
BVS Ancona Blu B
Polenta - Crostella
The Beach Blu B
Sopranzetti - Manfredi
0 - 2
Ore 11:00
Open Marche Blu A
Del Giudice - Gaspari
BVI Blu C
Baldini - Marani
1 - 2
Ore 11:00
Open Marche Blu B
Cinciripini - Marchetti
BVI Blu D
Mondati - Bertini
2 - 1
Ore 11:30
BVS Ancona Blu A
Fornari - Losco
Bola Sport Blu A
Polzonetti - Filonzi
1 - 2
Ore 11:30
BVS Ancona Blu B
Polenta - Crostella
Bola Sport Blu B
sabbatini - Tittarelli
2 - 1
Ore 11:45
Open Marche Blu E
Del Giudice - Marchetti
BVI Blu B
Marani - Bertini
0 - 1
Ore 12:00
Open Marche Blu A
Del Giudice - Gaspari
Beach Revolution Blu A
Monticelli - Gatti
1 - 2
Ore 12:00
Open Marche Blu B
Cinciripini - Marchetti
Beach Revolution Blu Q
Piscella - Cianella
0 - 2
Ore 12:15
BVS Ancona Blu D
Losco - Crostella
Bola Sport Blu F
Filonzi - sabbatini
0 - 1
Ore 12:30
The Beach Blu A
Coppari - Giulian
Bola Sport Blu A
Polzonetti - Filonzi
0 - 2
Ore 12:30
The Beach Blu B
Sopranzetti - Manfredi
Bola Sport Blu B
sabbatini - Tittarelli
1 - 2
Ore 13:00
BVI Blu D
Mondati - Bertini
Beach Revolution Blu H
Brocco - Carlinfante
1 - 2
Ore 13:00
BVI Blu C
Baldini - Marani
Beach Revolution Blu M
Piscella - Monticelli
0 - 2
Semifinali
Ore 15:00
Bola Sport Blu A
Polzonetti - Filonzi
BVI Blu C
Baldini - Marani
2 - 0
Ore 15:00
Bola Sport Blu B
sabbatini - Tittarelli
BVI Blu D
Mondati - Bertini
2 - 1
Finale 5°
Ore :
BVS Ancona Blu A
Fornari - Losco
Open Marche Blu A
Del Giudice - Gaspari
2 - 0
Ore :
BVS Ancona Blu B
Polenta - Crostella
Open Marche Blu B
Cinciripini - Marchetti
2 - 0
Finale 3°
Ore :
BVI Blu C
Baldini - Marani
The Beach Blu A
Coppari - Giulian
0 - 2
Ore :
BVI Blu D
Mondati - Bertini
The Beach Blu B
Sopranzetti - Manfredi
0 - 2
Finale
Ore :
Bola Sport Blu A
Polzonetti - Filonzi
Beach Revolution Blu Q
Piscella - Cianella
1 - 2
Ore :
Bola Sport Blu B
sabbatini - Tittarelli
Beach Revolution Blu H
Brocco - Carlinfante
0 - 2