AIBVC Club Series 3za edizione Amatoriale M
RAGGRUPPAMENTO 35 AmaM - 1 Giornata

Palabvu - Cesenatico (FC) - 06.11.2022
Home Class. Gironi Class. Finale
Partite Gironi
Ore 10:00
Active Beach Rossa A
1865 - 1866
BVU Blu A
CALBUCCI - 3000
2 - 0
Ore 10:00
Active Beach Rossa B
1867 - 1868
BVU Blu B
3127 - 3254
2 - 1
Ore 10:00
BVU Rossa A
1417 - 1418
MBA Forli Blu A
1633 - 1634
1 - 2
Ore 10:00
BVU Rossa B
1419 - 1420
MBA Forli Blu B
1635 - 1636
2 - 0
Ore 10:45
BVU Rossa A
1417 - 1418
MBA Forli Blu A
1633 - 1634
0 - 1
Ore 10:50
Active Beach Rossa A
1865 - 1866
Mattabel Rossa A
1617 - 1618
2 - 0
Ore 10:50
Active Beach Rossa A
1865 - 1866
Mattabel Rossa A
1617 - 1618
1 - 0
Ore 10:50
Active Beach Rossa B
1867 - 1868
Mattabel Rossa B
1619 - 1620
0 - 2
Ore 10:50
BVU Rossa A
1417 - 1418
Dream Beach Rossa A
2425 - 2552
0 - 2
Ore 10:50
BVU Rossa B
1419 - 1420
Dream Beach Rossa B
2679 - 2806
0 - 2
Ore 11:40
BVU Blu A
CALBUCCI - 3000
Mattabel Rossa A
1617 - 1618
2 - 0
Ore 11:40
BVU Blu B
3127 - 3254
Mattabel Rossa B
1619 - 1620
2 - 0
Ore 11:40
MBA Forli Blu B
1633 - 1634
Dream Beach Rossa A
2425 - 2552
0 - 2
Ore 11:40
MBA Forli Blu A
1635 - 1636
Dream Beach Rossa B
2679 - 2806
0 - 2
Finale 5°
Ore 12:45
Mattabel Rossa A
1617 - 1618
BVU Rossa A
1417 - 1418
1 - 0
Semifinali
Ore 13:00
Active Beach Rossa A
1865 - 1866
MBA Forli Blu A
1633 - 1634
2 - 0
Ore 13:00
Active Beach Rossa B
1867 - 1868
MBA Forli Blu B
1635 - 1636
2 - 0
Ore 13:00
BVU Blu A
CALBUCCI - 3000
Dream Beach Rossa A
2425 - 2552
1 - 2
Ore 13:00
BVU Blu B
3127 - 3254
Dream Beach Rossa I
2679 - 2806
0 - 2
Finale 5°
Ore 12:00
Mattabel Rossa A
1617 - 1618
BVU Rossa A
1417 - 1418
2 - 0
Ore 12:00
Mattabel Rossa B
1619 - 1620
BVU Rossa B
1419 - 1420
0 - 2
Finale 3°
Ore 14:00
MBA Forli Blu A
1633 - 1634
BVU Blu A
CALBUCCI - 3000
0 - 2
Ore 14:00
MBA Forli Blu B
1635 - 1636
BVU Blu B
3127 - 3254
0 - 2
Finale
Ore 14:00
Active Beach Rossa A
1865 - 1866
Dream Beach Rossa A
2425 - 2552
2 - 0
Ore 14:00
Active Beach Rossa B
1867 - 1868
Dream Beach Rossa I
2679 - 2806
2 - 0