AIBVC Club Series 2nd Edition Amatoriale Femminile
GRUPPO3 AmaF - 4 Giornata

Palabvu - Cesenatico (FC) - 02.04.2022
Home Class. Gironi Class. Finale
Partite Gironi
Semifinali
Ore :
Bola Sport Blu A
Matteucci - FABBRETTI
BVU Rossa B
Ferrini - Comandini
1 - 2
Ore :
Bola Sport Blu B
Cardinali - TROTTA
BVU Rossa B
Bondi - SIROLI
2 - 1
Ore :
Dream Beach Blu G
GIOVANNINI - Sangiorgi
BVS Ancona Blu C
Cantarelli - Luchetti
0 - 2
Ore :
Dream Beach Blu D
RIVOLA - SABBIONI
BVS Ancona Blu B
PALOMBARANI - Ripanti
1 - 2
Ore 07:45
Bola Sport Blu B
Cardinali - TROTTA
BVU Rossa C
Bondi - Ferrini
1 - 0
Ore 10:00
BVU Rossa B
Bondi - SIROLI
BVS Ancona Blu B
PALOMBARANI - Ripanti
0 - 2
Ore 10:00
BVU Rossa B
Ferrini - Comandini
BVS Ancona Blu C
Cantarelli - Luchetti
0 - 2
Ore 10:00
BVI Rossa A
Donati - Mercanti
Dream Beach Blu G
GIOVANNINI - Sangiorgi
2 - 1
Ore 10:00
BVI Rossa B
Mattei - Gregorini
Dream Beach Blu D
RIVOLA - SABBIONI
1 - 2
Ore 10:45
BVI Rossa A
Donati - Mercanti
Dream Beach Blu G
GIOVANNINI - Sangiorgi
0 - 1
Ore 10:50
Mutina Rossa B
PAVONE - D'ALISERA
BVS Ancona Blu B
PALOMBARANI - Ripanti
0 - 2
Ore 10:50
Mutina Rossa A
VENTURELLI - BARBIERI
BVS Ancona Blu C
Cantarelli - Luchetti
0 - 2
Ore 10:50
BVI Rossa A
Donati - Mercanti
Bola Sport Blu A
Matteucci - FABBRETTI
2 - 0
Ore 10:50
BVI Rossa B
Mattei - Gregorini
Bola Sport Blu B
Cardinali - TROTTA
1 - 2
Ore 11:35
BVI Rossa A
Donati - Mercanti
Bola Sport Blu A
Matteucci - FABBRETTI
0 - 1
Ore 11:40
BVU Rossa B
Bondi - SIROLI
Mutina Rossa M
D'ALISERA - PAVONE
2 - 1
Ore 11:40
BVU Rossa B
Ferrini - Comandini
Mutina Rossa A
VENTURELLI - BARBIERI
2 - 1
Ore 11:40
Dream Beach Blu G
GIOVANNINI - Sangiorgi
Bola Sport Blu A
Matteucci - FABBRETTI
2 - 0
Ore 11:40
Dream Beach Blu D
RIVOLA - SABBIONI
Bola Sport Blu B
Cardinali - TROTTA
0 - 2
Ore 12:25
Dream Beach Blu G
GIOVANNINI - Sangiorgi
Bola Sport Blu A
Matteucci - FABBRETTI
0 - 1
Finale 5°
Ore 09:00
BVI Rossa A
Donati - Mercanti
Mutina Rossa A
VENTURELLI - BARBIERI
2 - 1
Ore 09:00
BVI Rossa B
Mattei - Gregorini
Mutina Rossa M
D'ALISERA - PAVONE
2 - 0
Finale 3°
Ore 08:00
BVU Rossa B
Ferrini - Comandini
Dream Beach Blu G
GIOVANNINI - Sangiorgi
1 - 2
Ore 08:00
BVU Rossa B
Bondi - SIROLI
Dream Beach Blu D
RIVOLA - SABBIONI
1 - 2
Finale
Ore 08:00
Bola Sport Blu A
Matteucci - FABBRETTI
BVS Ancona Blu C
Cantarelli - Luchetti
1 - 2
Ore 08:00
Bola Sport Blu B
Cardinali - TROTTA
BVS Ancona Blu B
PALOMBARANI - Ripanti
0 - 2