AIBVC Club Series 2nd Edition Amatoriale Maschile
GRUPPO5 AmaM - 3 Giornata

Top Beach - Senigallia (AN) - 06.03.2022
Home Class. Gironi Class. Finale
Partite Gironi
Ore 12:00
Bola Sport Blu M
3321 - 5622
Touch the Sky Rossa B
1828 - 5035
2 - 0
Ore 12:00
Bola Sport Blu A
Agostini - 3194
Touch the Sky Rossa A
2988 - 3369
0 - 2
Ore 12:00
BVI Rossa A
CATENA - DANTI
Stadium Marotta Blu A
2920 - 3301
2 - 0
Ore 12:00
BVI Rossa B
4847 - 4974
Stadium Marotta Blu M
1288 - 3174
2 - 0
Ore 12:30
Stadium Marotta Blu A
2920 - 3301
Bola Sport Blu A
Agostini - 3194
0 - 2
Ore 12:30
Stadium Marotta Blu M
1288 - 3174
Bola Sport Blu B
3321 - 5241
0 - 2
Ore 12:30
BVI Blu H
2926 - 3307
Touch the Sky Rossa A
2988 - 3369
2 - 0
Ore 12:30
BVI Blu Q
4973 - 1335
Touch the Sky Rossa B
1828 - 5035
1 - 2
Ore 12:45
Bola Sport Blu N
3194 - 5622
Touch the Sky Rossa E
2988 - 5035
1 - 0
Ore 13:15
BVI Blu H
2926 - 3307
Stadium Marotta Blu L
1281 - 3301
2 - 0
Ore 13:15
BVI Blu B
Mondati - 4973
Stadium Marotta Blu P
1288 - 3047
2 - 0
Ore 13:15
BVI Rossa A
CATENA - DANTI
Bola Sport Blu A
Agostini - 3194
2 - 0
Ore 13:15
BVI Blu D
3307 - 4973
Touch the Sky Rossa D
3369 - 5035
1 - 0
Ore 13:15
BVI Rossa B
4847 - 4974
Bola Sport Blu B
3321 - 5241
2 - 0
Ore 13:45
BVI Rossa A
CATENA - DANTI
Touch the Sky Rossa A
2988 - 3369
2 - 0
Ore 13:45
BVI Rossa B
4847 - 4974
Touch the Sky Rossa B
1828 - 5035
2 - 0
Ore 13:45
BVI Blu A
2926 - 3307
Bola Sport Blu N
3194 - 5622
0 - 2
Ore 13:45
BVI Blu B
Mondati - 4973
Bola Sport Blu B
3321 - 5241
2 - 0
Ore 14:30
Stadium Marotta Blu M
1288 - 3174
Touch the Sky Rossa B
1828 - 5035
0 - 2
Ore 14:30
Stadium Marotta Blu A
2920 - 3301
Touch the Sky Rossa A
2988 - 3369
1 - 2
Ore 14:30
BVI Blu H
2926 - 3307
BVI Rossa A
CATENA - DANTI
0 - 2
Ore 14:30
BVI Blu D
3307 - 4973
Bola Sport Blu M
3321 - 5622
0 - 1
Ore 14:30
BVI Blu B
Mondati - 4973
BVI Rossa B
4847 - 4974
0 - 2