AIBVC Club Series 2nd Edition Amatoriale Femminile
GRUPPO5 AmaF - 3 Giornata

Bola Club - Caselplanio (AN) - 06.03.2022
Home Class. Gironi Class. Finale
Partite Gironi
Ore :
Mattabel Blu I
Lanci - Amatori
Open Marche Rossa A
Scoccia - Montani
2 - 0
Ore :
Stadium Marotta Blu A
Palazzo - Chiacchiarini
BVI Blu I
Bellucci - Mattei
0 - 2
Ore :
Mattabel Blu B
Montesi - Baldassarri
Open Marche Rossa B
Sacripanti - Capriotti
2 - 0
Ore :
Stadium Marotta Blu B
Odorisio - Berardi
BVI Blu B
Bruschi - Gambella
0 - 2
Ore :
Mattabel Blu I
Lanci - Amatori
BVS Ancona Blu I
Pergolini - Marconi
2 - 0
Semifinali
Ore :
Mattabel Blu I
Lanci - Amatori
BVI Blu I
Bellucci - Mattei
2 - 0
Ore :
Mattabel Blu B
Montesi - Baldassarri
BVS Ancona Blu B
Ripanti - Pincini
2 - 0
Semifinali
Ore :
Mattabel Blu B
Montesi - Baldassarri
BVI Blu B
Bruschi - Gambella
2 - 0
Ore :
Open Marche Rossa N
Montani - Biondi
BVS Ancona Blu I
Pergolini - Marconi
0 - 2
Semifinali
Ore :
BVS Ancona Blu I
Pergolini - Marconi
Bola Sport Blu G
Matteucci - Fabbretti
2 - 0
Ore :
Open Marche Rossa B
Sacripanti - Capriotti
BVS Ancona Blu B
Ripanti - Pincini
0 - 2
Semifinali
Ore :
BVS Ancona Blu B
Ripanti - Pincini
Bola Sport Blu B
Rigucci - Cardinali
2 - 0
Ore :
Bola Sport Blu A
Matteucci - Urbani
Stadium Marotta Blu A
Palazzo - Chiacchiarini
2 - 0
Ore :
Bola Sport Blu B
Rigucci - Cardinali
Stadium Marotta Blu B
Odorisio - Berardi
2 - 0
Ore :
Bola Sport Blu A
Matteucci - Urbani
BVI Blu I
Bellucci - Mattei
1 - 2
Ore :
Bola Sport Blu B
Rigucci - Cardinali
BVI Blu B
Bruschi - Gambella
2 - 0
Finale 3°
Ore 01:45
BVI Blu D
Mattei - Gambella
Bola Sport Blu E
Matteucci - Cardinali
0 - 1
Finale 5°
Ore 01:45
Open Marche Rossa N
Montani - Biondi
Stadium Marotta Blu M
Baldelli - Odorisio
1 - 0
Finale
Ore 01:45
Mattabel Blu M
Lanci - Montesi
BVS Ancona Blu F
Marconi - Ripanti
1 - 0
Ore 01:45
Bola Sport Blu Q
Cardinali - Fabbretti
BVI Blu D
Mattei - Gambella
1 - 0
Finale 5°
Ore :
Open Marche Rossa A
Scoccia - Montani
Stadium Marotta Blu E
Palazzo - Berardi
1 - 2
Ore :
Open Marche Rossa B
Sacripanti - Capriotti
Stadium Marotta Blu B
Odorisio - Berardi
2 - 0
Finale 3°
Ore :
BVI Blu I
Bellucci - Mattei
Bola Sport Blu A
Matteucci - Urbani
2 - 0
Ore :
BVI Blu B
Bruschi - Gambella
Bola Sport Blu Q
Cardinali - Fabbretti
0 - 2
Finale
Ore :
Mattabel Blu A
Sgarzini - Magnaterra
BVS Ancona Blu I
Pergolini - Marconi
1 - 2
Ore :
Mattabel Blu B
Montesi - Baldassarri
BVS Ancona Blu B
Ripanti - Pincini
2 - 0