AIBVC Club Series 2nd Edition Amatoriale Femminile
NORD-OVEST2 AmaF - 2 Giornata

Bule Sport Village - Bellinzago Novarese (NO) - 05.02.2022
Home Class. Gironi Class. Finale
Partite Gironi
Ore 10:30
MBA Milano Rossa A
691 - 693
Shotfive Blu A
818 - 824
0 - 2
Ore 10:30
BLVS Blu A
314 - Parini
Mana Beach Blu A
633 - 634
0 - 2
Ore 11:00
MBA Milano Rossa B
690 - 689
Shotfive Blu B
817 - Montalcini
2 - 0
Ore 11:00
BLVS Blu P
316 - 318
Mana Beach Blu B
Bosato - 636
0 - 2
Ore 11:15
MBA Milano Rossa C
689 - 691
Shotfive Blu A
817 - 818
1 - 0
Ore 11:30
BLVS Blu A
Parini - 314
Shotfive Blu N
824 - 819
0 - 2
Ore 11:30
MBA Milano Rossa A
691 - 693
BV Novara Blu A
444 - 441
0 - 2
Ore 12:00
BLVS Blu M
316 - Perego
Shotfive Blu B
817 - Montalcini
2 - 1
Ore 12:00
MBA Milano Rossa B
690 - 689
BV Novara Blu B
443 - 448
0 - 2
Ore 12:15
BLVS Blu D
314 - 316
Shotfive Blu D
824 - Montalcini
0 - 1
Ore 12:30
BLVS Blu N
Parini - Perego
MBA Milano Rossa M
693 - 691
0 - 2
Ore 12:30
BV Novara Blu A
444 - 441
Mana Beach Blu A
633 - 634
2 - 0
Ore 13:00
BLVS Blu B
316 - 318
MBA Milano Rossa B
690 - 689
1 - 2
Ore 13:00
BV Novara Blu B
443 - 448
Mana Beach Blu B
Bosato - 636
2 - 0
Ore 13:30
MBA Milano Rossa M
693 - 691
Mana Beach Blu A
633 - 634
2 - 1
Ore 13:30
BV Novara Blu A
444 - 441
Shotfive Blu A
818 - 824
2 - 0
Ore 14:00
MBA Milano Rossa A
689 - 690
Mana Beach Blu B
Bosato - 636
0 - 2
Ore 14:00
BV Novara Blu B
443 - 448
Shotfive Blu Q
Montalcini - 819
2 - 0
Ore 14:15
MBA Milano Rossa F
690 - 691
Mana Beach Blu E
633 - 636
1 - 0
Ore 14:30
Mana Beach Blu B
Bosato - 636
Shotfive Blu M
817 - 819
1 - 2
Ore 14:30
BLVS Blu A
314 - Parini
BV Novara Blu A
444 - 441
0 - 2
Ore 15:00
Mana Beach Blu A
633 - 634
Shotfive Blu A
818 - 824
0 - 2
Ore 15:00
BLVS Blu P
316 - 318
BV Novara Blu B
443 - 448
0 - 2